Zniesienie obowiązkowych składek do ZUS

Wielkie poruszenie w świecie przedsiębiorców z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw wprowadziła wypowiedź, niedawno powołanego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Utworzenie tej instytucji było konsekwencją uchwalenia Konstytucji Biznesu, czyli pakietu ustaw, których celem jest uproszczenie i ujednolicenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Wspomniany Rzecznik ogłosił, że będzie wnioskował o zniesienie obligatoryjnych składek do ZUS dla przedsiębiorców.

Obowiązkowe składki do ZUS

Obecnie składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, są składkami obligatoryjnymi dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Bardzo często, szczególnie przy niewielkich firmach, jest to bardzo duże obciążenie finansowe dla przedsiębiorcy. Preferencyjny ZUS, który przysługuje wyłącznie na początku działalności to bardzo często zbyt mała ulga. Dwa lata to bowiem za krótki okres, by w pełni rozwinąć i ustabilizować przedsiębiorstwo. Gdy nadchodzi czas opłacania pełnych składek, wiele przedsiębiorstw upada lub przechodzi w stan zawieszenia, ponieważ poniesienie takich kosztów to zbyt duże obciążenie.

Właśnie dlatego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw chce zaproponować zmiany. Jego propozycja oparta jest na doświadczeniach przedsiębiorców i rozwiązań prawnych, obowiązujących w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Jaką propozycję przedstawi rzecznik?

W ramach swoich innowacji, Rzecznik MŚP, chce wyjść z inicjatywą ustawodawczą, która wprowadzi dobrowolność składek społecznych do ZUS. Składki zdrowotne mają pozostać w niezmienionej formie i nadal będą obowiązkowe.

Wzorem rozwiązań wprowadzonych za zachodnią granicą, przedsiębiorcy mieliby prawo decydować o tym, czy odprowadzają składki społeczne do ZUS, czy nie. Składki społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje, że rezygnuje z tej części składek, musi mieć świadomość, że tym samym rezygnuje ze swojej emerytury w przyszłości.

Rzecznik zamierza wystąpić ze swoimi postulatami w maju. Obserwując jego dotychczasową działalność, można być dobrej myśli odnośnie do przyszłości.