E-sprawozdania finansowe

Od dłuższego czasu wprowadzane są poważne zmiany w księgowości firm. Dotyczy to zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm, które zatrudniają wielu pracowników. Rodzaj prowadzonych działalności również nie ma tutaj znaczenia. Zarówno te jednostki, które zarejestrowane są w CEIDG, jak i te zarejestrowane w KRS muszą dostosować się do nowych przepisów.

E-sprawozdania finansowe

Wszystkie podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane do przesyłania do właściwego urzędu nadzorującego e-sprawozdań finansowych. Takie dokumenty muszą być przekazane zgodnie z ustalonymi wytycznymi, na odpowiednim formularzu i we właściwy, wskazany przez ustawodawcę sposób.

Do przesyłania sprawozdań służy Jednolity Plik Kontrolny przeznaczony do Sprawozdań Finansowych. Jest on oznaczony skrótem JPK_SF. Wypełnienie, wydrukowanie i przesłanie pliku do sądu traktowane jest jako jego nieprawidłowe dostarczenie i odrzucane jest przez sąd. Podobnie rzecz wygląda przy wysyłaniu skanu. Plik musi więc być wypełniony i przesłany drogą elektroniczną i tylko taki jest akceptowalny przez urząd.

Termin na przesłanie sprawozdania finansowego

E-sprawozdanie finansowe należy dostarczyć w terminie 15 dni od daty jego zatwierdzenia przez odpowiedni organ firmy. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego takie sprawozdanie nie zostało zatwierdzone przez wspomniany organ, wówczas należy je przesłać niezatwierdzone, a termin upływa piętnaście dni po upływie wspomnianego pół rocznego okresu.

Sytuacje wyjątkowe

W wyjątkowych sytuacjach, gdy spółka nie musi przekazywać sprawozdania finansowego (spółka jawna lub partnerska, która nie prowadzi pełnej księgowości i w roku obrotowym nie przekroczyła przychodu równowartości w złotówkach 2 000 000 euro) jest zobowiązana do przekazania oświadczenia o zwolnieniu z takiego obowiązku. Czas na jego przekazanie to sześć miesięcy od zakończenia o roku obrotowego firmy