Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

  • ewidencja przychodów, zakupów i kosztów
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego
  • ewidencje  i rejestry VAT
  • rozliczenia z US i ZUS itd.
  • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych
Opis:

Podatkowa książka przychodów i rozchodów w skrócie KPiR, to najpopularniejszy rodzaj ewidencji, którego używa się w księgowości uproszczonej. W księdze rejestruje się wszystkie przychody firmy, ale także jej wydatki czy zakupy. Każdą transakcję zapisuje się w KPiR pojedynczo po jej zakończeniu. Na podstawie całej dokumentacji wylicza się zobowiązania podatkowe. Jeżeli przychód pochodzi z działalności pozarolniczej, a formą opodatkowania, którą wybrałeś jest podatek liniowy lub zasady ogólne – obowiązkowo musisz prowadzić KPiR. To samo dotyczy spółek (jawnych, partnerskich i cywilnych) osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.