Propozycja ujednolicenia rozbieżności

Propozycja ujednolicenia rozbieżności

Propozycja ujednolicenia rozbieżności interpretacji przepisów podatkowych. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów zawiera propozycje zmian w wielu ustawach podatkowych mających na celu uproszczenie przepisów dla firm.