Ewidencja ryczałtowa

  • ewidencja przychodów
  • ewidencje i rejestry VAT
  • rozliczenia z US i ZUS itd.
  • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych.

Opis:

Ryczałtowcy (czyli indywidualni przedsiębiorcy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy:
– ewidencję przychodów
– wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
– ewidencję wyposażenia
– karty przychodów pracowników oraz
– posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów