Kasy fiskalne – co warto wiedzieć

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług, o ile nie został zwolniony, ma obowiązek rejestrowania swojej sprzedaży na kasie fiskalnej. Zakup kasy fiskalnej leży po stronie samego przedsiębiorcy, zarówno opłata za kasę jak i jej fiskalizację. W niektórych przypadkach można jednak skorzystać z dofinansowania, co powoduje, że część kosztów poniesionych na realizację obowiązku rejestracji, zostanie zwrócona przedsiębiorcy.

Kto musi mieć kasę, a kto jest zwolniony?

Zasadniczo, obowiązek posiadania kasy fiskalnej zatacza coraz szersze kręgi. Początkowo dotyczyło to wyłącznie niektórych zawodów, obecnie jest ich coraz więcej. Kwestię tę regulują zapisy zawarte w paragrafie 4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, warto więc sprawdzić, kto ma, a kto nie ma obowiązku wprowadzania kasy fiskalnej.

I tak, zwolnieni są podatnicy:

  • prowadzący działalność notarialną;
  • świadczący usługi telekomunikacyjne;
  • świadczący usługi ubezpieczeniowe;
  • obsługujący rynek nieruchomości;
  • prowadzący sprzedaż wysyłkową.

Przepisy w tym zakresie jednak nieustannie się zmieniają, co wymusza na przedsiębiorcach konieczność stałego śledzenia informacji i aktualizacji najnowszych doniesień. Może się bowiem tak zdarzyć, że dana działalność zostanie wykluczona ze zwolnień, a przedsiębiorca będzie miał określony czas na wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie kasy fiskalnej.

Obowiązki przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca, który planuje rozpoczęcie sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych musi sprawdzić, czy on również objęty został zwolnieniem z obowiązku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Jeżeli takiemu zwolnieniu nie podlega, wówczas jest zobowiązany do jej zakupienia i fiskalizacji.

Fiskalizacja musi zostać przeprowadzona przed pierwszą rejestracją. Dopełnienie tego obowiązku jest podstawowym warunkiem ubiegania się o uzyskanie ulgi, dzięki której uzyska zwrot części kosztów poniesionych na zakup.

Ulga na zakup kasy fiskalnej on-line

Ulga na zakup kasy fiskalnej on-line przysługuje w wartości do 90% poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwrotu to 700 złotych. Przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot, jeżeli spełnia opisane wcześniej wymogi, rozpocznie rejestrację w okresie objętym ulgą oraz dysponuje dowodem zakupu, na którym zapisana jest wartość kasy fiskalnej oraz fakt opłacenia całej należności za urządzenie.

Warto wiedzieć, że w przypadku podatników, którzy mają kilka punktów sprzedaży i w każdym z nich muszą mieć kasę rejestrującą, to zwrot kosztów poniesionych na ich zakup dotyczy każdej kasy, pod warunkiem, że kolejne zostały wdrożone w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Istotną kwestią w temacie kas fiskalnych jest to, że przepisy nieustannie się zmieniają i są stale aktualizowane. Konsekwencje niedopełnienia obowiązków są dość kosztowne. Warto więc pamiętać o tym, by stale śledzić wiadomości na ten temat lub oddać swoje sprawy finansowe w ręce odpowiedzialnego biura rachunkowego, które czuwa nad zmianami i w razie konieczności, powiadomi podatnika o konieczności dostosowania się do nowych przepisów.