Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT 

Od pewnego czasu w systemie podatkowym zachodzą liczne zmiany, których celem jest uszczelnienie systemu, odzyskanie podatków, które dotychczas „uciekały” oraz weryfikacja uczciwych i nieuczciwych przedsiębiorców. Jednym z etapów wprowadzanych zmian jest utworzenie białej listy podatników VAT wraz z numerami kont przedsiębiorców. Czym jest biała lista, czemu ma służyć i jakie zobowiązania dla przedsiębiorców się z nią wiążą?

 Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT ma obowiązywać od września 2019 roku. Będzie to zestawienie wszystkich podatników VAT wraz z informacjami na temat ich statusu. Zapisana w niej będzie rejestracja podatnika, jego wyrejestrowanie oraz aktualny status. Na liście znajdą się również numery kont podatników, na które kontrahenci będą zobowiązani przelewać pieniądze. Co ważne, wpłata środków na konto inne niż podane na liście będzie sankcjonowana.

Biała lista podatników VAT – co warto wiedzieć

Biała lista podatników  VAT prowadzona będzie w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. To dokument, który będzie zawierał dane podatników niezarejestrowanych, jako czynni podatnicy VAT, takich, których urząd skarbowy wyrejestrował, zarejestrowanych oraz takich, których rejestrację przywrócono.

Przy każdym podatniku zanotowany będzie również numer jego konta bankowego. Jest to ten sam numer, który został zgłoszony podczas rejestracji przedsiębiorstwa w CEIDG lub NIP8.

Dzięki zastosowanemu systemowi, podatnika znaleźć będzie można za pomocą NIP, nazwy, nazwiska przedsiębiorcy lub za pomocą fragmentów nazwy czy nazwiska.

Zmiany po wprowadzeniu białej listy

W związku z tym, że na liście znajdą się numery kont bankowych przedsiębiorców, kontrahenci będą zobowiązani do przesyłania pieniędzy właśnie na wskazane w zestawieniu rachunki. Jeżeli kontrahent dokona przelewu na inny rachunek, to przelanej kwoty, jeżeli przekroczy ona 15 tys. złotych nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu.

Ustawodawca przewidział dwa odstępstwa od tej zasady. Rozliczenia będzie można mimo wszystko dokonać, jeżeli kontrahent zgłosi wpłatę na inne konto, niż to na liście oraz, gdy dokona płatności w systemie split payment.

Przed opłaceniem przeprowadzonej transakcji warto więc sprawdzić numer konta, na który ma zostać przekazany przelew.

Biała lista ma być udostępniona w CEIDG oraz w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Finansów. W planach jest również przekazanie danych do banków, by kontrahent na etapie zlecania przelewu wiedział, czy przesyła pieniądze na zarejestrowane konto. Banki nie będą jednak zobowiązane do udostępniania tych informacji.

Lista będzie zawierała dane z ostatnich pięciu lat. Starsze będą usuwane. Podatnik będzie miał prawo ich aktualizowania za pośrednictwem wniosku złożonego do szefa KAS. Jeżeli dane we wniosku nie będą zgodne ze stanem faktycznym, szef KAS może odmówić wprowadzenia zmian na liście.

Lista będzie dostępna od września 2019, a sankcje za wpłaty na inne konto będą obowiązywały od stycznia 2020 roku.