Kasy online

Zmiany w systemie podatkowym, które zmierzają do jego coraz bardziej skutecznego uszczelnienia, pociągają za sobą wdrażanie coraz to nowszych rozwiązań. Chodzi przede wszystkim o usprawnienie kontroli, ich automatyzację i zwiększenie ich skuteczności i efektywności. W tym celu wprowadzono JPK, wdrażane są systemy automatycznej kontroli kont bankowych przedsiębiorców oraz kasy online. To nie do końca to samo, co klasyczne kasy fiskalne, ponieważ pozwalają na weryfikację wprowadzanych danych niemalże w czasie rzeczywistym. Na czym to polega i które branże mają obowiązek wdrożenia nowego systemu? Wyjaśnienie poniżej.

Czym są kasy online?

Nowe kasy online, które mają stopniowo zastępować klasyczne kasy fiskalne, to nowoczesne rozwiązania, których głównym zadaniem jest z jednej strony rejestracja dokonanej sprzedaży, a z drugiej zaś automatyczny przesył danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Takie rozwiązanie pozwala na bieżąco śledzić rejestrowane transakcje, co ma się znacząco przyczynić do likwidacji, tak zwanej „szarej strefy”, która zdaniem rządzących jest jedną z przyczyn wypływania podatków z budżetu państwa. Jednocześnie likwidacja szarej strefy ma wpłynąć pozytywnie na te przedsiębiorstwa, które działają uczciwie. W ten sposób ma dojść na rynku do uczciwej konkurencji, ponieważ wszyscy będą mieli te same szanse.

Jak to działa?

Każda transakcja, która zostanie zarejestrowana za pomocą kasy online zostanie przekazana do Centralnego Repozytorium Kas, gdzie będzie mogła zostać poddana analizie lub kontroli. W ten sposób  łatwiej będzie zweryfikować działania przedsiębiorców.

W związku z tym, że wymiana kas tradycyjnych na kasy online byłaby ogromnym wyzwaniem i wprowadziłaby wiele komplikacji logistycznych, ustawodawca zdecydował, że wprowadzanie kas online będzie odbywało się stopniowo. Tylko niektóre branże zostaną obłożone obowiązkiem dokonania wymiany w określonym czasie. Pozostałe branże będą mogły to robić stopniowo. Kasy fiskalne, które obowiązują obecnie też są co jakiś czas wymieniane. W momencie, gdy przyjdzie czas na likwidację obecnie posiadanej kasy fiskalnej, przedsiębiorca będzie zobowiązany do przejścia na kasę online. Nie będzie tego natomiast robił w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie.

Obowiązek wymiany

Niektórzy przedsiębiorcy zostaną jednakże zobligowani do dokonania wymiany posiadanych przez siebie kas. Są to przedstawiciele branż, w których zdaniem ustawodawcy dochodzi do największych nieprawidłowości lub też są to branże na te nieprawidłowości najbardziej narażone.

Obowiązkiem wymiany kasy na kasę online zostali więc objęci przedsiębiorcy, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów;
  • sprzedają olej napędowy, benzynę, gaz napędowy;
  • świadczą usługi związane z wyżywieniem w lokalach gastronomicznych, w tym również w lokalach sezonowych;
  • świadczą usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • świadczą usługi budowlane;
  • usługi w zakresie opieki medycznej i dentystycznej;
  • usługi prawnicze;
  • usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej w zakresie wstępu na obiekt.

Pierwsze wymiany kas mają nastąpić w styczniu 2020 roku, kolejne w lipcu 2020 i znów w styczniu 2021. Wszyscy przedsiębiorcy, według szacunków ministerstwa finansów, mają mieć nowe kasy online w roku 2023.