Rozliczenia podatku VAT ważne informacje i terminy

Rozliczenia podatku VAT ważne informacje i terminy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zadeklarowały się lub przepisy nakazują im funkcjonowanie jako czynny podatnik podatku VAT, są zobowiązane do prowadzenia odpowiednich rozliczeń oraz przestrzegania ustalonych przepisami prawa terminów.

VAT

VAT jest to podatek od towarów i usług, który obowiązuje określoną grupę podatników. Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku VAT są zobowiązani do jego skrupulatnego rozliczania. Robią to na podstawie faktur zakupowych i sprzedażowych. Faktury zakupowe obniżają im wartość tego podatku, natomiast faktury sprzedażowe ją podnoszą.

Ważne terminy

Podstawową kwestią przy rozliczaniu podatku VAT jest to, że takie rozliczenie należy wykonać do dnia 25 miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. Wraz z rozliczeniem do urzędu skarbowego należy dostarczyć deklarację VAT-7.

Jeżeli więc rozliczany jest styczeń, to czas na to jest do 25 lutego. Za luty, do 25 marca.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozliczenie kwartalne, mają na to czas do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale. Za pierwszy kwartał roku (styczeń, luty, marzec) czas jest do 25 kwietnia, za drugi (kwiecień, maj, czerwiec) do 25 lipca itd.

Do 25 dnia każdego miesiąca konieczne jest również przygotowanie pliku JPK_VAT. Jest to obowiązek wszystkich czynnych podatników podatku VAT.

Niezbędne dokumenty

Prawidłowe rozliczenie podatku VAT jest możliwe wyłącznie na podstawie faktury VAT. Jest to dokument, który w swojej treści pozwala na zidentyfikowanie zarówno sprzedającego jak i kupującego, zidentyfikowanie towaru, jego jednostki rozliczeniowej, ceny jednostkowej, ceny netto i brutto za całość, stawki podatku VAT i wartości tegoż podatku.

Tylko poprawnie wystawiona faktura może być podstawą do przeprowadzenia rozliczeń. Należy również pamiętać, by zastosować właściwą wysokość stawki podatku VAT do sprzedawanych towarów lub usług. W przeciwnym razie konieczne będzie wykonywanie korekt i składanie wyjaśnień w urzędzie skarbowym.