Zmiany w obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego

Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. Polega ona na nadaniu nowego brzmienia art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koniec z papierowymi sprawozdaniami. Już od 15  marca tego roku nie ma możliwości składania sprawozdania do KRS papierowo. Tylko w tym roku należy zeskanować, podpisać elektronicznie i wysłać. Za rok bilans i rachunek zysków i strat w formie JPK. To rewolucja dla 99 proc. podmiotów, które składają swoje sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że tyle podmiotów (spółek) robiło to dotychczas na papierze. Tylko 1 proc. korzystał z drogi elektronicznej (obecnie płatnej).