Jednolity Plik Kontrolny – co to jest i kogo obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny – co to jest i kogo obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony przeszło trzy lata temu, ale zakres jego obowiązywania był stopniowo powiększany. Początkowo dotyczył wybranej grupy przedsiębiorców, by z czasem zacząć obejmować coraz szersze kręgi. Jego celem jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego.

Z czego się składa i kto obecnie ma obowiązek jego składania? Oto najważniejsze informacje.

Czym jest jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny to dokument, który zawiera informacje z ksiąg rachunkowych prowadzonych w formie elektronicznej. JPK VAT generowany i wysyłany jest zawsze do 25go każdego miesiąca za mijający miesiąc rozliczeniowy. Każdy przedsiębiorca ma również obowiązek przekazania pozostałych 6 struktur pliku JPK z określonego okresu rozliczeniowego na żądanie organów skarbowych.

Czemu służy JPK

Oficjalnie, Jednolity Plik Kontrolny miał ułatwić pracę przedsiębiorcom i skrócić czas wykonywania podliczeń i zestawień miesięcznych. Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną rzeczywiście jest łatwiejsze, a plik generowany jest automatycznie. To istotnie skraca czas przygotowywania i przekazywania sprawozdań.

Niemniej, jego podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, usprawnienie i przyspieszenie kontroli oraz zautomatyzowanie procesu kontroli przedsiębiorców. Wszyscy są zobowiązani do przekazywania pliku w takim samym formacie, a to powoduje, że odpowiednie oprogramowanie może automatycznie sprawdzić, czy dane w pliku się zgadzają.

Jeżeli jeden przedsiębiorca wykaże fakturę zakupową otrzymaną od innego, a ten nie wykaże w swoim zestawieniu jej sprzedażowego odpowiednika, to system natychmiast to wyłapie, a urząd skarbowy wezwie przedsiębiorcę do wyjaśnienia.

System wyłapuje nawet takie nieścisłości jak źle podany adres siedziby, błąd w NIP lub REGON czy błąd w nazwie kontrahenta. Taka precyzyjna analiza powoduje, że kontrolerzy są w stanie szybciej zlokalizować tak zwane „puste faktury”.

Struktury JPK

Jednolity Plik Kontrolny składa się obecnie z siedmiu struktur, które odpowiadają księgom podatkowym oraz dowodom księgowym. Są to między innymi:

  • Księgi Rachunkowe JPK_KR
  • Wyciągi bankowe JPK_WB
  • Magazyn JPK_MAG
  • Ewidencja zakupu i sprzedaży JPK_VAT
  • Faktury JPK_FA
  • Ryczałt JPK_EWP
  • Księga Przychodów i Rozchodów JPK_KPIR

Kody podane przy strukturach to nazwy odpowiednich plików. Każdy z plików składa się z sekcji, które muszą być uzupełnione przy składaniu dokumentów. Sposób ich wypełnienia oraz kolejność sekcji znajdują się w wytycznych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

Kogo obowiązuje JPK

Zgodnie z harmonogramem wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego, od 1 lipca 2016 roku zobowiązani do jego generowania byli jedynie Duzi Przedsiębiorcy. W przypadku Średnich Przedsiębiorstw, obowiązek składania JPK_VAT wszedł z 1 stycznia 2017, a pozostałe struktury od 1 lipca 2018. Te same daty dotyczyły Małych Przedsiębiorstw. Mikro Przedsiębiorstwa również były zobowiązane do wdrożenia struktur od 1 lipca 2018 roku z tym ze JPK VAT obowiązywał ich od 1 stycznia 2018.

Obecnie, wszystkie grupy przedsiębiorców muszą comiesięcznie generować, wysyłać i w sposób bezpieczny przechowywać obowiązujące ich struktury JPK VAT.