Ewidencja ryczałtowa

  • ewidencja przychodów.
  • ewidencje i rejestry VAT.
  • rozliczenia z US i ZUS itd.
  • elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych.
Opis:

Ryczałtowcy (czyli indywidualni przedsiębiorcy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy:
- ewidencję przychodów
- wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- ewidencję wyposażenia
- karty przychodów pracowników oraz
- posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów
Close Menu