Książka przychodów i rozchodów – dla kogo?

Rozpoczynanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dokonania wyboru w zakresie sposobu prowadzenia rozliczeń i księgowości. Podstawową formą jest tutaj Książka Przychodów i Rozchodów. Jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem, choć nie dla każdego jest ona dostępna.

Książka Przychodów i Rozchodów tylko przy księgowości uproszczonej

Osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a przy tym nie podlega (bądź podlega) obowiązkowi opodatkowania podatkiem VAT, może zdecydować się na prowadzenie księgowości w formie uproszczonej. To właśnie tej formie służy Książka Przychodów i Rozchodów.

Jak sama nazwa wskazuje, książka ta pozwala na rejestrowanie wszystkich przychodów do firmy oraz ponoszonych przez przedsiębiorcę wydatków. Na tej podstawie ustala się, czy w danym miesiącu firma przyniosła zyski i straty. W razie generowania zysków, to KPiR pozwala również na ustalenie należnego fiskusowi podatku dochodowego.

Młody przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna swoją działalność gospodarczą może być nieco zagubiony w zasadach jej prowadzenia i przepisach, które regulują notowanie różnorodnych zdarzeń gospodarczych. Dlatego też warto powierzyć jej prowadzenie specjaliście. Biuro rachunkowe, które zawodowo zajmuje się prowadzeniem tego rodzaju rozliczeń i księgowań, ma w tym zakresie zapewne doświadczenie, a dzięki temu z wieloma różnorodnymi sytuacjami się już spotkało. W efekcie będzie w stanie znacznie sprawniej, bezbłędnie i bezproblemowo księgować wszelkie przychody i wydatki, a przedsiębiorca będzie mógł się skupić na swojej zasadniczej działalności.